Waterleidings Maatschappij Drenthe


Waterleidings Maatschappij Drenthe heeft hiervoor een watermeterput besteld bij betonputten.nl. Er kan nu exact gemeten worden hoeveel kuub water van Drenthe naar Groningen getransporteerd wordt.

FFM Doorvoeren

 
Onderin de betonput zijn twee FFM 300 stukken met waterkering meegestort. Om te zorgen dat de doorvoeren recht tegen over elkaar zitten is tijdens de productie gebruik gemaakt van een dummy. Na plaatsing in de bouwput is er tussen de doorvoeren een magnetische inductieve doorstroommeter en een drukmeter geplaatst.