Vakantiepark Oesterdam Tholen


Kostenreducie van 70%.

Op een nieuw te realiseren camping met vaste standplaatsen was er de keus: Lozing op het riool of lozing op het oppervlakte water na zuivering. Bij lozing op het riool was een pompput nodig en een persleiding onder de Oosterschelde door. Dat laatste moet via een gestuurde boring plaatsvinden en zou veel geld gaan kosten. Met advisering van Betonputten.nl realiseerde de opdrachtgever een kosten reducie van ruim70%.

Bufferput

Er werden vier betonputten verkeersklasse C met elk een inhoud van 10.000 liter geplaatst. Door deze betoputten onderling met elkaar te verbinden onstond één grote bufferput me een inhoud van 40m³. Naast de betoputten werd er een afvalwaterzuivering (IBA IIIa) geplaatst. Uiteindelijke lozing vindt plaats in het oppervlakte water.