RegenwaterBuffer


Regenwaterbuffers worden toegepast als infiltreren niet mogelijk is of niet wordt toegestaan én als er een gevaar bestaat voor overbelasting van het rioolstelsel. Betonputten worden dan gebruikt als tijdelijke buffer waarna deze betonputten het water, gedoseerd lozen op het riool. 

Project te Gulpen

Bij het project te Gulpen heeft betonputten.nl in totaal 6 betonputten geleverd met een totale buffercapaciteit van 106.000 liter. Zie ook video-impressie Betonputten.nl werk te Gulpen. De video bekijken is een aanrader!