Go Tan food industry Kesteren


Buffertanks met epoxycoating.

Voor de fima Triqua zijn twee, 9000 liter grote pompputten geleverd. Om de betonputten te beschermen tegen agressieve milieuomstandigheden is er een epoxycoating in de putten aangebracht. Eén dag na uitharden van de coating gingen de betonputten in bedrijf.