Kabeltrekputten Tilburg

VBT is bezig met de ontwikkeling van een bio-energie faciliteit voor het verwerken van organische reststromen met een verwachte productie van circa 23 miljoen m³ biogas per jaar. Een gedeelte hiervan zal worden opgewaardeerd tot groen gas voor het Nederlandse gasnet, wat het jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 2.700 huishoudens kan dekken. Dit initiatief draagt bij aan de verduurzaming van Nederland in lijn met het Klimaatakkoord dat streeft naar de productie van 2 miljard m³ groen gas in 2030.

Betonputten.nl heeft kabeltrekputten geproduceerd voor de bio-energie faciliteit in Tilburg.

Groen gas, een duurzaam alternatief voor aardgas, wordt geproduceerd uit 100% natuurlijke grondstoffen zoals regionale mest of restanten uit de voedsel- en diervoederindustrie. Door vergisting worden deze grondstoffen omgezet in biogas, dat vervolgens wordt gezuiverd en opgewaardeerd tot groen gas, gecertificeerd door de Nederlandse overheid.

Een deel van het opgewekte biogas wordt ook gebruikt voor de productie van droge organische meststoffen in korrelvorm, waarbij jaarlijks ongeveer 40.000 ton wordt geproduceerd. Deze meststoffen zijn cruciaal voor regeneratieve landbouw en helpen mineraalarme gronden wereldwijd op een natuurlijke wijze te herstellen, ondersteunend aan circulaire landbouw.

De VBT faciliteit, strategisch gelegen nabij de oorsprong van de grondstoffen, helpt bij het verminderen van transport en de uitstoot van broeikasgassen, met een geschatte verlaging van 60.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Door het gebruik van biogas worden elektriciteit en warmte opgewekt voor de productieprocessen binnen de faciliteit.

VBT wordt gezien als een katalysator voor de transitie naar een circulaire, biobased economie in Nederland, met een focus op biobased innovaties en producten, zoals de mogelijke productie van bio-LNG voor transport en het afvangen van CO2 voor gebruik in tuinbouw of de productie van biobased materialen zoals bioplastics en voedselsupplementen.