Infiltratieputten Meerlo

In Meerlo heeft Betonputten.nl onlangs infiltratieputten aangebracht. Hierbij gaat het om 4 infiltratieputten totaal 40.000  regenwater buffercapaciteit. Betonputten.nl heeft de infiltratieputten geleverd en in de bouwput getild.

Doel infiltratieputten

Omdat het rioolstelsel grote hoeveelheden regenwater niet aan kan dient het regenwater te worden afgekoppeld. Het regenwater kan natuurlijk in een sloot geloosd worden, maar als die niet aanwezig is zijn infiltratieputten de ideale oplossing.
Het regenwater wordt tijdelijk opgeslagen in de infiltratieputten en zal vervolgens via de grindkoffer in de grond wegzakken. De grindkoffer wordt rondom de infiltratieputten aangebracht.
Zo wordt rioolstelsel niet overbelast en de grondwaterspiegel stijgt.