First Flush Betonput


Werking

Essentie is dat het schone regenwater in de sloot komt en het lekwater met de perssappen in de betonput. Als ook het regenwater opgevangen zou worden in de betonput, zal elke betonput bij een fikse regenbui direct tot de nok toe vol zitten.


Bij een fikse regenbui onstaat een grote waterstroom. Deze is nauwelijks vervuild met perssappen uit bijvoorbeeld natte bijproducten. Het gaat hier om het regenwater wat naast de bijproducten op de betonvloer is gevallen. Het is zinloos dit regenwater op te vangen. Daarom wordt het via het buizensysteem in de sloot geloosd. De werkelijke perssappen komen later. Dit is de kleine waterstroom omdat het geleidelijk vrij komt. De perssappen worden wel door het buizensysteem opgevangen in de betonput.

First Flush Betonput

Meer informatie over de First Flush Betonput en zijn werking kunt u vinden op Erfafspoeling.

Subsidie

Landelijk is er een subsidieregeling voor opvangputten die verontreiniging door erfafspoeling voorkomen. Het gaat dan om: Regeling Milieu Investerings Aftrek.


doorsnede first flush betonput