Wateropslag Zoete Toekomst Texel

Het "Ondergrondse wateropslag Zoete Toekomst Texel"-project is een lichtend voorbeeld van hoe landbouw en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Door ondergronds zoet water op te slaan voor later gebruik, hebben boeren op Texel een effectieve oplossing gevonden voor de steeds grotere problemen van droogte en verzilting. Dit systeem, met name essentieel vanwege het beregeningsverbod en de verzilting van oppervlaktewater, heeft geleid tot meeropbrengsten van meer dan 20% per hectare in een proef met pootaardappelen.

Dit project, ondersteund door Acacia Institute en LTO Noord, demonstreert niet alleen een innovatieve techniek maar biedt ook een blauwdruk voor toekomstige zoetwateropslaginitiatieven. De resultaten spreken voor zich: waar traditionele methoden tekortschieten, biedt ondergrondse opslag een veelbelovende uitweg. Met verdere ontwikkeling en opschaling, ondersteund door Zoetwatercoöperaties, kan dit systeem een cruciale rol spelen in het waarborgen van de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw op Texel en daarbuiten.